Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dominik Pyciński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EMPO DOMINIK PYCIŃSKI, ul. Krzywa 34a, 71-027 Szczecin, NIP 8522113138, REGON 811625175.

2. Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami telefonicznie:  +48 506 767 454 lub mailowo:info@green-tower.pl

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wymogów kontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w jednym lub kilku z poniższych celów:

1)     w związku obsługą komunikacji z użytkownikami strony internetowej Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora lub intencją zawarcia bądź wykonywaniem już zawartej umowy;

2)     wykonania umowy;

3)     przestrzegania przez Administratora przepisów prawa;

4)     w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie z Administratorem.

4. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 3 ppkt 1). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

5. Podanie danych jest konieczne do wykonania umowy, przestrzegania przez Administratora przepisów prawa lub w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora. W zakresie komunikacji, o której mowa w pkt. 3 ppkt. 1 podanie danych jest dobrowolne ale może być konieczne do prawidłowej komunikacji.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu ułatwienia Ci skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami w sposób opisany w pkt. 2.

7. Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania.

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9. Administrator danych nie będzie wykorzystywać Twoich danych do profilowania.

Polityka cookies

Pliki Cookies to informacje, które:

- zapisywane są przez serwer na dysku komputera użytkownika;

- umożliwiają dopasować wygląd strony internetowej do zainteresowań Użytkownika

- pozwalają zweryfikować popularność strony internetowej.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosujemy następujące pliki cookies:


- sesyjne –są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej;


- stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Co do zasady oprogramowanie używane do przeglądania domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Pamiętać jednak należy, że wyłączenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl